Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs
Clwb beicio a peldroed Mae Blynyddoedd Derbyn, un a dau wedi bod yn cael gwersi beicio gyda Leon, un o swyddogion chwaraeon a hamdden Conwy i ddatblygu eu sgiliau beicio a’u ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffordd ac mae’r disgyblion ym Ml 3,4,5 a 6 wedi bod yn cael sesiynnau peldroed hefo fo i wella eu sgiliau pêl a datblygu ffitrwydd. Clwb Celf Cymunedol Rydan ni wedi bod yn ffodus o gael aelodau o’r Gymuned i’n helpu gyda’n ‘Clwb Celf Cymunedo’l, lle mae aelodau o’r Gymuned yn dod i mewn i’r Ysgol i helpu’r plant ddysgu sgiliau megis Gweu, Gwehyddu a dylunio. Mae cyn ddisgyblion, rhieni, neiniau a ffrindiau yr Ysgol yn dod atom i helpu’r plant ac mae’r Clwb yn mynd o nerth i nerth, hefo’r plant yn cael profiadau gwerthfawr. Clwb yr Urdd Cynhelir Clwb yr Urdd, o dan ofalaeth Mrs Jones, yn wythnosol. Mae’r disgyblion wedi helpu creu y rhaglen, cael helfa drysor a sesiwn Gymnasteg eisioes ac yn edrych ymlaen at nifer o weithgareddau hwyliog a difyr dros y Tymor. Diolch Mrs Jones. Hwyl Hel yr Hydref Eto eleni buodd nifer o’r rheini, cyn-ddisgyblion a’r disgyblion presennol wrthi yn ein helpu i dacluso a paratoi’’r ardal tu allan tuag at y Gaeaf. Paentio oedd y prif weithgaredd, gyda nifer o ffensys a siediau angen cot o baent yn dilyn ail strwythuro yng nghefn yr Ysgol. Roedd yr ymateb yn wych, gyda ffrwyth eu llafur i’w weld yn glir yn yr ardal tu allan. Diolch yn fawr i bawb fuodd yn helpu. Cwpan rygbi’r Byd! Cafon ni i gyd wylio gêm Rygbi Cymru yn erbyn Georgia yn Nghwpan Rygbi’r Byd yn Siapan yn yr Ysgol. Roedd perfformiad Cymru yn yr hanner cyntaf wedi achosi cryn gyffro ymysg y disgyblion ac yn dilyn ein buddugoliaeth yn erbyn Awstralia rydan ni’n barod am gêm Fiji heddiw! Croesi bysedd y bydd Cymru yn parhau i fod yn ymladd am Gwpan y Byd pan fyddwch yn darllen hwn!

Newyddion

Croeso nol blant! Welcome back!
Clwb beicio a peldroed Mae Blynyddoedd Derbyn, un a dau wedi bod yn cael gwersi beicio gyda Leon, un o swyddogion chwaraeon a hamdden Conwy i ddatblygu eu sgiliau beicio a’u ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffordd ac mae’r disgyblion ym Ml 3,4,5 a 6 wedi bod yn cael sesiynnau peldroed hefo fo i wella eu sgiliau pêl a datblygu ffitrwydd. Clwb Celf Cymunedol Rydan ni wedi bod yn ffodus o gael aelodau o’r Gymuned i’n helpu gyda’n ‘Clwb Celf Cymunedo’l, lle mae aelodau o’r Gymuned yn dod i mewn i’r Ysgol i helpu’r plant ddysgu sgiliau megis Gweu, Gwehyddu a dylunio. Mae cyn ddisgyblion, rhieni, neiniau a ffrindiau yr Ysgol yn dod atom i helpu’r plant ac mae’r Clwb yn mynd o nerth i nerth, hefo’r plant yn cael profiadau gwerthfawr. Clwb yr Urdd Cynhelir Clwb yr Urdd, o dan ofalaeth Mrs Jones, yn wythnosol. Mae’r disgyblion wedi helpu creu y rhaglen, cael helfa drysor a sesiwn Gymnasteg eisioes ac yn edrych ymlaen at nifer o weithgareddau hwyliog a difyr dros y Tymor. Diolch Mrs Jones. Hwyl Hel yr Hydref Eto eleni buodd nifer o’r rheini, cyn- ddisgyblion a’r disgyblion presennol wrthi yn ein helpu i dacluso a paratoi’’r ardal tu allan tuag at y Gaeaf. Paentio oedd y prif weithgaredd, gyda nifer o ffensys a siediau angen cot o baent yn dilyn ail strwythuro yng nghefn yr Ysgol. Roedd yr ymateb yn wych, gyda ffrwyth eu llafur i’w weld yn glir yn yr ardal tu allan. Diolch yn fawr i bawb fuodd yn helpu. Cwpan rygbi’r Byd! Cafon ni i gyd wylio gêm Rygbi Cymru yn erbyn Georgia yn Nghwpan Rygbi’r Byd yn Siapan yn yr Ysgol. Roedd perfformiad Cymru yn yr hanner cyntaf wedi achosi cryn gyffro ymysg y disgyblion ac yn dilyn ein buddugoliaeth yn erbyn Awstralia rydan ni’n barod am gêm Fiji heddiw! Croesi bysedd y bydd Cymru yn parhau i fod yn ymladd am Gwpan y Byd pan fyddwch yn darllen hwn!

Newyddion

Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol blant! Welcome back!