Croeso! Welcome!
Coronafeirws: Ysgolion Parti Nadolig Fe wnaeth pawb fwynhau parti Nadolig eleni , ac roedd pawb wedi gwisgo yn smart a lliwgar iawn. Fe gawsom ymweliad rhithiol gan Sion Corn drwy gyfrwng y cyfrifiadur, ac roedd Sion Corn wedi danfon anrheg i bawb! Cafodd pawb sgwrs gyda Sion Corn a cyfle i ddweud wrtho lle roeddent yn byw a be hoffent ei gael ganddo. Cawsom ychydig o gemau a danteithion cyn mynd adre, roedd pawb wedi mwynhau ar ol cael llond sach o anrhegion a llond trol o hwyl! Cinio Nadolig Fe wnaeth Anti Carys baratoi cinio Dolig arbennig i ni, ac roedd y cinio a’r pwdin yn flasus iawn. Diolch yn fawr i Ewa ac Anti Pat am helpu hefo’r gweini a’r paratoi. Cawsom gracysr a cerddoriaeth Nadoligaidd. Ar ôl cinio fe gawsom wylio Cyngerdd Dolig 2021, ‘Dan Glo!’ roedd hi’n braf edrych yn ôl ar ein perfformiadau a gweld talentau actio a canu Mared a Deio unwaith eto. Cyngerdd Nadolig Enw ein sioe Nadolig eleni oedd ‘Dadl Dolig’, stori am gorachod Sion Corn yn trio penderfynu pa lun oedd i fynd ar y Calendr Adfent. Cawsom glywed am wahanol arferion Nadolig o wahanol wledydd. Nid oedd yn bosib cael cynulleidfa oherwydd y sefyllfa parthed Covid, felly fe wnaethom roi y Cyngerdd ar ein Sianel Youtube. Roedd pawb wedi mwynhau perfformio a cael cyfle i ganu a actio’r gwahanol gymeriadau. Sioe Yr Heriau Hurt Fe wnaethom fwynhau sioe dros ’Teams’ ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol fore Dydd Iau cyn ein cinio Nadolig gyda Anni, Tudur a Megan. Roedd Celyn y Gelyn unwaith eto yn difetha trefniadau Nadolig ac roedd rhaid i ni a’r athrawon helpu drwy wneud heriau fel canu a dweud jôcs i stopio Celyn y Gelyn gael ei ffordd. Fe wnaeth pawb helpu a llwyddo. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn.

Newyddion

Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso! Welcome!
Coronafeirws: Ysgolion Parti Nadolig Fe wnaeth pawb fwynhau parti Nadolig eleni , ac roedd pawb wedi gwisgo yn smart a lliwgar iawn. Fe gawsom ymweliad rhithiol gan Sion Corn drwy gyfrwng y cyfrifiadur, ac roedd Sion Corn wedi danfon anrheg i bawb! Cafodd pawb sgwrs gyda Sion Corn a cyfle i ddweud wrtho lle roeddent yn byw a be hoffent ei gael ganddo. Cawsom ychydig o gemau a danteithion cyn mynd adre, roedd pawb wedi mwynhau ar ol cael llond sach o anrhegion a llond trol o hwyl! Cinio Nadolig Fe wnaeth Anti Carys baratoi cinio Dolig arbennig i ni, ac roedd y cinio a’r pwdin yn flasus iawn. Diolch yn fawr i Ewa ac Anti Pat am helpu hefo’r gweini a’r paratoi. Cawsom gracysr a cerddoriaeth Nadoligaidd. Ar ôl cinio fe gawsom wylio Cyngerdd Dolig 2021, ‘Dan Glo!’ roedd hi’n braf edrych yn ôl ar ein perfformiadau a gweld talentau actio a canu Mared a Deio unwaith eto. Cyngerdd Nadolig Enw ein sioe Nadolig eleni oedd ‘Dadl Dolig’, stori am gorachod Sion Corn yn trio penderfynu pa lun oedd i fynd ar y Calendr Adfent. Cawsom glywed am wahanol arferion Nadolig o wahanol wledydd. Nid oedd yn bosib cael cynulleidfa oherwydd y sefyllfa parthed Covid, felly fe wnaethom roi y Cyngerdd ar ein Sianel Youtube. Roedd pawb wedi mwynhau perfformio a cael cyfle i ganu a actio’r gwahanol gymeriadau. Sioe Yr Heriau Hurt Fe wnaethom fwynhau sioe dros ’Teams’ ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol fore Dydd Iau cyn ein cinio Nadolig gyda Anni, Tudur a Megan. Roedd Celyn y Gelyn unwaith eto yn difetha trefniadau Nadolig ac roedd rhaid i ni a’r athrawon helpu drwy wneud heriau fel canu a dweud jôcs i stopio Celyn y Gelyn gael ei ffordd. Fe wnaeth pawb helpu a llwyddo. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn.

Newyddion

Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs