Croeso! Welcome!
Pwy ydi pwy? Pennaeth Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY Mrs Eleri Davies Athrawon Rhan-amser Mrs Donna Roberts Mrs Catrin Jones Mrs Nia Jones Cymorthyddion Mrs Amanda Caley Miss Rebeca Lloyd Mrs Angharad Jones-Ward Mrs Iona Jones Clerc y Corff Llywodraethwyr a cymorth gweinyddol Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Mrs Carys Morales Goruchwylwyr Brecwast Mrs Julie Lloyd Mrs Carys Morales Goruchwylwraig awr ginio Mrs Pat Jones Gofalwraig Mrs Ewa Hughes Llywodraethwyr Rhodri Evans – Pennaeth Eleri Davies – Staff Ysgol Gari Jones - (Cadeirydd) Carys Pierce – (Is Gadeirydd) Helen Hitchmough – (Clerc) Angela Evans Gerallt Jones Iona Roberts Angharad Davies Ieuan Lloyd Paul Williams

Amdanom Ni

Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pwy ydi pwy? Pennaeth Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY Mrs Eleri Davies Athrawon Rhan-amser Mrs Donna Roberts Mrs Catrin Jones Mrs Nia Jones Cymorthyddion Mrs Amanda Caley Miss Rebeca Lloyd Mrs Angharad Jones-Ward Mrs Iona Jones Clerc y Corff Llywodraethwyr a cymorth gweinyddol Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Mrs Carys Morales Goruchwylwyr Brecwast Mrs Julie Lloyd Mrs Carys Morales Goruchwylwraig awr ginio Mrs Pat Jones Gofalwraig Mrs Ewa Hughes Llywodraethwyr Rhodri Evans – Pennaeth Eleri Davies – Staff Ysgol Gari Jones - (Cadeirydd) Carys Pierce – (Is Gadeirydd) Helen Hitchmough – (Clerc) Angela Evans Gerallt Jones Iona Roberts Angharad Davies Ieuan Lloyd Paul Williams

Amdanom Ni

Croeso! Welcome!
Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs