Croeso! Welcome!
Pwy ydi pwy? Pennaeth Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY Mrs Eleri Davies Athrawon Rhan-amser Mrs Donna Roberts Mrs Catrin Jones Mrs Nia Jones Cymorthyddion Mrs Amanda Caley Miss Rebeca Lloyd Mrs Angharad Jones-Ward Mrs Iona Jones Clerc y Corff Llywodraethwyr a cymorth gweinyddol Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Mrs Carys Morales Goruchwylwyr Brecwast Mrs Julie Lloyd Mrs Carys Morales Goruchwylwraig awr ginio Mrs Pat Jones Gofalwraig Mrs Ewa Hughes Llywodraethwyr Rhodri Ll Evans – Pennaeth Eleri Davies – Staff Dysgu Ewa Hughes – Staff Ategol Angharad Davies – Cadeirydd Helen Hitchmough – Clerc Gari Bryn Jones Paul Williams Ieuan Lloyd Deio Evans Iona Roberts Angela Evans Mair Rees

Amdanom Ni

Ysgol Pentrefoelas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pwy ydi pwy? Pennaeth Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY Mrs Eleri Davies Athrawon Rhan-amser Mrs Donna Roberts Mrs Catrin Jones Mrs Nia Jones Cymorthyddion Mrs Amanda Caley Miss Rebeca Lloyd Mrs Angharad Jones-Ward Mrs Iona Jones Clerc y Corff Llywodraethwyr a cymorth gweinyddol Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Mrs Carys Morales Goruchwylwyr Brecwast Mrs Julie Lloyd Mrs Carys Morales Goruchwylwraig awr ginio Mrs Pat Jones Gofalwraig Mrs Ewa Hughes Llywodraethwyr Rhodri Ll Evans – Pennaeth Eleri Davies – Staff Dysgu Ewa Hughes – Staff Ategol Angharad Davies – Cadeirydd Helen Hitchmough – Clerc Gari Bryn Jones Paul Williams Ieuan Lloyd Deio Evans Iona Roberts Angela Evans Mair Rees

Amdanom Ni

Croeso! Welcome!
Ysgol Pentrefoelas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs