Ysgol Pentrefoelas © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pwy ydi pwy? Pennaeth: Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY: Mrs Eleri Davies B.Add Athrawes Rhan-amser: Miss Meinir Hughes B.A. M.A. Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen: Mrs Amanda Caley (3 diwrnod yr wythnos) Miss Rebecca Lloyd (3.5 diwrnod yr wythnos) Gweinyddes Swyddfa: Miss Lauren Lewis (2 ddiwrnod yr wythnos) Clerc y Corff Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Cogyddes: Mrs Kim Bunnager Goruchwylwyr Brecwast: Mrs Julie Lloyd a Mrs Megan Roberts Goruchwylwraig Awr Ginio: Mrs Pat Jones Gofalwraig: Mrs Mags Williams Llywodraethwyr Rhodri Evans - Pennaeth Paul Williams - (Cadeirydd) AALl Hywel Williams - AALl Dilwyn Roberts - Cynghorydd Gerallt Jones - Rhiant Mags Williams - Staff Ieuan Lloyd - Rhiant Eleri Davies - Athrawes Gari Jones - Cyngor Cymuned Nia Jones - Cymunedol Carys Pierce - Rhiant

Amdanom Ni

Croeso nol blant! Welcome back!
Pwy ydi pwy? Pennaeth: Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY: Mrs Eleri Davies B.Add Athrawes Rhan-amser: Miss Meinir Hughes B.A. M.A. Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen: Mrs Amanda Caley (3 diwrnod yr wythnos) Miss Rebecca Lloyd (3.5 diwrnod yr wythnos) Gweinyddes Swyddfa: Miss Lauren Lewis (2 ddiwrnod yr wythnos) Clerc y Corff Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Cogyddes: Mrs Kim Bunnager Goruchwylwyr Brecwast: Mrs Julie Lloyd a Mrs Megan Roberts Goruchwylwraig Awr Ginio: Mrs Pat Jones Gofalwraig: Mrs Mags Williams Llywodraethwyr Rhodri Evans - Pennaeth Paul Williams - (Cadeirydd) AALl Hywel Williams - AALl Dilwyn Roberts - Cynghorydd Gerallt Jones - Rhiant Mags Williams - Staff Ieuan Lloyd - Rhiant Eleri Davies - Athrawes Gari Jones - Cyngor Cymuned Nia Jones - Cymunedol Carys Pierce - Rhiant

Amdanom Ni

Ysgol Pentrefoelas © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol blant! Welcome back!