Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pwy ydi pwy? Pennaeth: Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY: Mrs Eleri Davies Athrawon Rhan-amser: Mrs Donna Roberts, Mrs Catrin Jones a Mrs Nia Jones Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen: Mrs Amanda Caley, Miss Rebecca Lloyd , Mrs Angharad Jones-Ward, Iona Jones Clerc y Corff Llywodraethwyr a cymorth gweinyddol: Mrs Helen Hitchmough Cogyddes: Mrs Carys Morales Goruchwylwyr Brecwast: Mrs Julie Lloyd a Mrs Carys Morales Goruchwylwraig awr ginio: Mrs Pat Jones Gofalwraig: Mrs Ewa Hughes Llywodraethwyr Rhodri Evans – Pennaeth Eleri Davies – Staff Ysgol Gari Jones - (Cadeirydd) Carys Pierce – (Is Gadeirydd) Helen Hitchmough – (Clerc) Angela Evans Gerallt Jones Iona Roberts Angharad Davies Ieuan Lloyd Paul Williams

Amdanom Ni

Croeso nol blant! Welcome back!
Pwy ydi pwy? Pennaeth: Mr Rhodri Lloyd Evans Athrawes Cyfnod Sylfaen a Cydlynydd ADY: Mrs Eleri Davies Athrawon Rhan-amser: Mrs Donna Roberts, Mrs Catrin Jones a Mrs Nia Jones Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen: Mrs Amanda Caley, Miss Rebecca Lloyd , Mrs Angharad Jones-Ward, Iona Jones Clerc y Corff Llywodraethwyr a cymorth gweinyddol: Mrs Helen Hitchmough Cogyddes: Mrs Carys Morales Goruchwylwyr Brecwast: Mrs Julie Lloyd a Mrs Carys Morales Goruchwylwraig awr ginio: Mrs Pat Jones Gofalwraig: Mrs Ewa Hughes Llywodraethwyr Rhodri Evans – Pennaeth Eleri Davies – Staff Ysgol Gari Jones - (Cadeirydd) Carys Pierce – (Is Gadeirydd) Helen Hitchmough – (Clerc) Angela Evans Gerallt Jones Iona Roberts Angharad Davies Ieuan Lloyd Paul Williams

Amdanom Ni

Ysgol Pentrefoelas © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol blant! Welcome back!