Ysgol Pentrefoelas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Hysbysiad Preifatrwydd
Ysgol Gynradd Cymunedol cyfrwng Cymraeg ydym sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 3 a 11 oed. Ein nôd yw: - darparu amgylchedd llawn gofal i’ch plentyn - cyflwyno ystod eang o brofiadau dysgu, i holl ddisgyblion yr ysgol - cynorthwyo pob disgybl i ddatblygu yn feddyliol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Trwy hyn gall gall pob disgybl ddatblygu sgiliau: - I fod yn unigolyn hyderus - I fod yn ymwybodol o les eraill - I fod yn aelod hapus o’r gymdeithas Credwn, mai trwy gyd weithio agos rhwng yr ysgol a’r cartref y bydd eich plentyn yn elwa fwyaf fel bod cyfnod pob plentyn yn yr ysgol hon yn gyfnod hapus a llwyddiannus. Ysgol Pentrefoelas Pentrefoelas, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0LE Ffon: 01690 770226 Ebost: pennaeth@pentrefoelas.conwy.sch.uk

Croeso i wefan

Ysgol Pentrefoelas

Croeso! Welcome!

@pentrefoelas

Ysgol Gynradd Cymunedol cyfrwng Cymraeg ydym sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 3 a 11 oed. Ein nôd yw: - darparu amgylchedd llawn gofal i’ch plentyn - cyflwyno ystod eang o brofiadau dysgu, i holl ddisgyblion yr ysgol - cynorthwyo pob disgybl i ddatblygu yn feddyliol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Trwy hyn gall gall pob disgybl ddatblygu sgiliau: - I fod yn unigolyn hyderus - I fod yn ymwybodol o les eraill - I fod yn aelod hapus o’r gymdeithas Credwn, mai trwy gyd weithio agos rhwng yr ysgol a’r cartref y bydd eich plentyn yn elwa fwyaf fel bod cyfnod pob plentyn yn yr ysgol hon yn gyfnod hapus a llwyddiannus. Ysgol Pentrefoelas Pentrefoelas, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0LE Ffon: 01690 770226 Ebost: pennaeth@pentrefoelas.conwy.sch.uk

Croeso i wefan

Ysgol

Pentrefoelas

Ysgol Pentrefoelas © 2024 Hysbysiad Preifatrwydd Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso! Welcome!

@pentrefoelas